Gebruikersfiche

Gezinsgegevens

Gegevens Sodexo

Gegevens over de gevraagde hulp

Ruimten die moeten gepoets worden.
Hieronder vindt u een opsomming van alle mogelijke plaatsen. Gelieve aan te duiden welke u zou willen laten poetsen.

Mogelijk andere activiteiten in het huishouden:

Gewenst werkschema

Gelieve hieronder 2 voorkeurdagen in te vullen. Alsook het aantal uur. En of het wekelijks of 2-wekelijks zou zijn.
In de mate van het mogelijke zal met dit gewenst werkschema rekening gehouden worden. Het definitieve schema wordt in onderling overleg opgemaakt.

Praktische afspraken

Indien de werknemer een huissleutel krijgt zal hiervoor door gebruiker en werknemer een document ondertekend worden dat bewaard wordt bij het dossier van de gebruiker