Aandacht voor competenties en ontwikkeling

Bij de sollicitatie wordt er geselecteerd op basis van competenties en ervaring. Wij hebben een functieprofiel gemaakt voor alle personeelsleden op basis van taken en competenties.

Wat verstaan we onder competenties?

Competenties zijn eigen talenten om theoretische en praktische kennis, vaardigheden (het doen) en attitudes (op de juiste manier) in het werk toe te passen, met een goed resultaat als gevolg.