Aandacht voor diversiteit

We hebben gewerkt aan een instapdiversiteitsplan, het grote diversiteitsplan en het groeidiversiteitsplan van de Vlaamse overheid. De plannen zijn goedgekeurd door de vlaamse Overheid.

We hebben aandacht besteed aan de kansengroepen door onze werking aan te passen, zodat wij ook voor hen kansen creëren om actief te blijven op de arbeidsmarkt.


Padeo Dco heeft ook verschillende jaren deelgenomen aan de jobkanaalprijs!