Een levensfasegericht personeelsbeleid (LFPB)

Padeo Dco zoekt naar een personeelsbeleid, dat voor elke werknemer van toepassing is.

Het doel is het optimaal benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van werknemers, rekening houdend met veranderende behoeften en mogelijkheden van de ouder wordende werknemer.

Padeo Dco wil voorkomen dat kennis, ervaring en competenties voortijdig verloren gaan.