Raad van Bestuur

Voorzitter De Spiegelaere Conny
Ondervoorzitter Vermaercke Bart    
Secretaris Verstraete Annick
Penningmeester Verschueren An    
Leden Dobbelaere Laurette
Claeys Sylvie